Паркетна масивна дошка дуб

Паркетна масивна дошка дуб - ІІІ сорту
Паркетна масивна дошка дуб - ІІІ сорту
Товщина
22
Ширина
90 / 130 / 150
Довжина
500 - 1000
750
грн за м2
Детальніше
Паркетна масивна дошка дуб - ІІ сорту
Паркетна масивна дошка дуб - ІІ сорту
Товщина
22
Ширина
90 / 130 / 150
Довжина
500 - 1000
820
грн за м2
Детальніше
Паркетна масивна дошка дуб  І сорту
Паркетна масивна дошка дуб І сорту
Товщина
22
Ширина
90 / 130 / 150
Довжина
500 - 1000
870
грн за м2
Детальніше
Паркетна масивна дошка дуб